Just Skin Amsterdam | Praktijk voor huidverbetering

Algemene Voorwaarden, disclaimer, copyright en cookies

Algemene Voorwaarden van JustSkin

Download de voorwaarden hier.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze Privacy- en Cookieverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die Just Skin van derden (klanten en leveranciers van derden, etc.) verwerkt via haar bedrijfssystemen, ook als deze via de website zijn verkregen.

Dit document bevat de volgende informatie:

 1. Hoe en voor welke doeleinden verwerkt Just Skin persoonsgegevens
 2. Op welke gronden verwerkt Just Skin persoonsgegevens
 3. Hoe deelt Just Skin persoonsgegevens
 4. Hoe beschermt Just Skin persoonsgegevens
 5. Wanneer verwijdert Just Skin persoonsgegevens (bewaartermijnen)
 6. Uw rechten
 7. Wijzigingen
 8. Neem contact met Just Skin op
 1. Hoe en voor welke doeleinden verwerkt Just Skin persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Hierbij kan het gaan om een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer.

Wij verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden.

Just Skin slaat in diverse systemen relevante informatie op over klanten en haar zakelijke partners, om zo klanten, potentiële klanten en leveranciers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bepaalde informatie wordt gebruikt zodat wij contact met u kunnen opnemen en zodat wij u van relevante informatie kunnen voorzien.

Hier lichten wij toe welke soorten informatie wij verzamelen en waarom wij deze nodig hebben.

 • VERZOEKEN OM INFORMATIE

Als u klant of leverancier van ons bent, is het noodzakelijk dat wij contact met u kunnen opnemen, bijvoorbeeld om onze verplichtingen aan u te kunnen nakomen. Wij registreren uw naam, adres, contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), financiële gegevens en gegevens waarmee wij correcte betaling en facturering kunnen controleren.

Om op uw verzoek informatie te kunnen verschaffen, vragen we u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 • NIEUWSBRIEF / E-MAILMARKETINGOm nieuwsbrieven naar onze ontvangers te kunnen sturen, vragen wij u om uw e-mailadres.

Wij verzamelen uw e-mailadres en uw naam, zodat wij u commerciële e-mails kunnen sturen, waarvoor u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Op basis van uw toestemming mogen wij deze gegevens verwerken. U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken.

 • COOKIES

Net als andere bedrijven en instellingen maakt Just Skin gebruik van “cookie” technologie en andere, vergelijkbare technologieën, om aanvullende gegevens in te zamelen over Websitegebruik en om onze dienstverlening voor u te verbeteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek weer worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Andere cookies  kunnen worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Moet er toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van alle soorten cookies?

Nee. Een website mag een cookie plaatsen zonder uw toestemming als deze cookie strikt noodzakelijk is voor de werking van de website. Ook gelden de regels niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door u zelf gevraagde dienst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop.

Wat voor cookies gebruikt de website van Just Skin?

Wij maken gebruik van functionele cookies (die nodig zijn om de site goed te laten werken).

Wij gebruiken zelf geen tracking cookies. Bij pagina’s met een embedded YouTube-video is het mogelijk dat een derde partij, YouTube, tracking cookies plaatst. Dat kan ook gebeuren als u klikt op een social media-icoontje, om een artikel te delen via Facebook, Twitter of LinkedIn.

Kan ik zelf beheren of/welke cookies worden geplaatst?

U kunt via uw browser-instellingen zelf instellen of u het plaatsen van cookies toestaat, en welke. Ook kunt u cookies verwijderen. Een website zoals www.seniorweb.nl geeft hiervoor een duidelijke handleiding; u kunt voor meer informatie ook terecht bij de hulpfunctie van uw browser.

 

 1. Op welke gronden verwerkt Just Skin persoonsgegevens?

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Just Skin heeft in alle gevallen een wettelijke grond, zoals:

 • uw nadrukkelijke toestemming;
 • noodzakelijkheid in verband met het uitvoeren van een overeenkomst waarin u een van de partijen bent;
 • noodzakelijkheid om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • of noodzakelijkheid om onze wettelijke (bedrijfs)belangen te vertegenwoordigen, waarbij we altijd zorgvuldig zullen afwegen wat noodzakelijk is in verband met uw recht op privacy.

 

 

 1. Hoe deelt Just Skin persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die ons diensten leveren op het gebied van databases, servers, onderhoud, beveiliging, marketing, IT of vergelijkbare andere diensten (hierna genoemd: ‘gegevensverwerkers’). Als we deze partijen toegang verlenen tot uw gegevens, sluiten wij een ‘verwerkers-overeenkomst’ die eist dat zij (onder andere) uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen in opdracht van ons verwerken. Ook kunnen we uw gegevens bekendmaken als wij menen dat de wet dit eist, of in reactie op een wettelijk verzoek.

 

 1. Hoe beschermt Just Skin persoonsgegevens?

 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij soortgelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

 1. Wanneer verwijderen wij persoonsgegevens (bewaartermijnen)?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij de wet anders voorschrijft.

 1. Uw rechten

Als u wilt, kunt u via de contactgegevens onderaan dit privacy- en cookiestatement contact met ons opnemen om:

 • kennis te nemen van het feit of we uw persoonsgegevens verwerken. U kunt deze gegevens ook inzien.
 • uw gegevens aan te passen;
 • uw gegevens te laten wissen;
 • uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens; en/of
 • te voorkomen dat wij uw gegevens delen met een andere organisatie.

Wij kunnen u vragen om ons aanvullende gegevens te verschaffen zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij zullen zonder onnodige vertraging en binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie verschaffen over de genomen acties. Deze periode kan indien noodzakelijk met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In het geval uitstel noodzakelijk is, zullen we u hierover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren en de redenen voor dit uitstel toelichten.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

 

 1. Wijzigingen

Ons privacy- en cookiestatement zal minimaal eens per jaar worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op www.justskin.nl.

 

 1. Neem contact met ons op

Hebt u vragen of klachten, neem dan gerust contact met ons op! Info@justskin.nl.

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Just Skin. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Just Skin kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Just Skin niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Copyright

De inhoud van de site is eigendom van Just Skin. Alle rechten zijn voorbehouden aan Just Skin. De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Just Skin. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.